Waar vandaan: Immo & bouwen > Bouwen > Bouwproces

Het bouwproces

Heel wat bouwers wagen zich slechts éénmaal aan het avontuur 'bouwen van een woning'. Heel wat stappen in dit bouwproces zijn dan ook nieuw en vaak is het moeilijk een antwoord te vinden op de vragen over het bouwproces.

- De timing van een bouwproject
- De kosten van een bouwproject
- De verzoeningscommissie Bouw

De kosten van een bouwproject
Heel wat bouwheren worstelen met vraag wat heb ik voor mijn geld? Of hoe ver spring ik met beschikbare middelen. Heel wat architecten hanteren een gemiddelde van 750 euro per vierkante meter voor een leefruimte en 250 euro voor een onbewoonde ruimte zoals een garage, berging of kelder.
Op die manier kan je al een richting geven aan hoeveel vierkante meters je bouwt met je budget.

Daarnaast kan je je ook baseren op de onderstaande procentuele opsplitsing van de kosten van een bouwproject.

 Procentuele verdeling van de kosten  

 Ruwbouw  
 Grondwerken  0,95 %  1,16 %
 Riolering  1,27 %  1,48 %
 Metselwerk  20,60 %  22,13 %
 Thermische isolatie (incl dak)  4,12 %  4,46 %
 Gewapend beton  6,25 %  6,75 %
 Vloerplaten en welfsels  5,04 %  5,15 %
 Dak  10,26 %  10,38 %

 Totaal

 48,49  51,51 %
     
 Afwerking  
 Buitenschrijnwerk 5,20 % 6,00 %
 Beglazing 4,20 % 5,00 %
 Sanitaire installatie 6,40 % 7,00 %
 Elektrische installatie 3,40 % 4,20 %
 Verwarming 6,40 % 7,00 %
 Muur- en plafondafwerking 4,40 % 5,50 %
 Vloerbekleding 5,20 % 6,30 %
 Binnenschrijnwerk 2,80 % 3,20 %
 Keuken en muurkasten 3,90 % 4 ,50 %
 Metaalwaren, hang- en sluitwerk 0,60 % 1,00 %
 Schilderwerk 2,80 % 3,20 %
 Allerlei 0,80 % 1,00 %

 Totaal

46,10 %  53,90 %
 Bron: Ik ga bouwen – je vais construire  


Tips
Overweeg hoe je je kosten spreidt. Wil je onmiddellijk een kant-en-klaar afgewerkte woning, of bouw je voor het zelfde budget een wat duurdere woning en laat je bepaalde aspecten van de afwerking of een volledige verdieping onafgewerkt totdat je weer de nodige euro's hebt gespaard?


De verzoeningscommissie Bouw
Volgens de uitdrukking worden we als Belg geboren met een baksteen in onze maag. Maar wat als die baksteen op de maag blijft liggen? Tot voor enkele jaren keek je dan tegen een lange en dure procedure voor het gerecht aan. Ruim 4 jaar al biedt de Verzoeningscommissie Bouw echter een snellere uitweg om bouwgeschillen te beslechten.

Wat?

 • Een commissie opgericht door de Confederatie Bouw, Bouwunie, Test-Aankoop en de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België
 • Deze commissie werd opgericht om technische bouwgeschillen - waarbij een particuliere bouwheer betrokken is - op een snelle en goedkope manier te regelen
 • Dit met een minimum aan formaliteiten en rekening houdend met de standpunten van de betrokkenen
 • Deze oplossing is makkelijker voor de partijen én verlicht het werk van de rechtbanken
 • Alle partijen moeten akkoord zijn om het geschil aan de Commissie voor te leggen. Dit akkoord kan na het ontstaan van een geschil worden gesloten door het ondertekenen van een typebevoegdheidsclausule door de betrokkenen, of door het opnemen van het typebeding in het aannemings- en/of architectencontract zelf.

De commissie garandeert :

 • een snelle afhandeling (maximum 6 maanden)
 • een objectieve beoordeling
 • een deskundige behandeling dankzij de inschakeling van deskundigen-bemiddelaars met minstens 10 jaar ervaring.

De deskundige zal de standpunten van de partijen met elkaar trachten te verzoenen. Mocht dit niet lukken, dan blijft zijn tussenkomst toch nuttig. De expert stelt dan immers een technisch bindend verslag op dat de partijen principieel niet in twijfel kunnen trekken voor de rechter. Dit levert dus een aanzienlijke tijdwinst op bij een eventuele gerechtelijke procedure.

De Verzoeningsprocedure

 • Nadat werd nagegaan of de partijen de bevoegdheid van de Commissie erkennen, organiseert deze een inleidende zitting
 • Vervolgens stelt ze een deskundige aan die het meest onderlegd is in het technisch probleem dat zich voordoet
 • Deze bemiddelaar organiseert een plaatsbezoek en poogt de partijen ter plekke te verzoenen
 • Slaagt hij daar niet in, dan stelt hij – na eventuele bijkomende onderzoeken – een technisch verslag op. Dat is bindend voor een eventuele latere gerechtelijke procedure.
 • In al deze activiteiten nemen de Commissie en de deskundige enkele basisregels in acht die de rechten van de betrokkenen en het naleven van de vastgelegde termijnen waarborgen. Ze garanderen ook dat de expertise volstrekt onpartijdig en op tegensprekelijke wijze verloopt.

De Verzoeningskost
Het inleiden van een dossier bij de Commissie kost € 375, in gelijke delen te verdelen over de partijen. Dit bedrag dekt de kosten van het eerste plaatsbezoek en het opstellen van het proces-verbaal van verzoening of het technisch bindend verslag.
De partijen blijven verder meester over eventuele kosten, aangezien de deskundige voor bijkomende onderzoeksdaden eerst een bestek moet laten goedkeuren.

Verzoeningcommissie – Bouw
Espace Jacqmotte
Hoogstraat 139 - 1000 Brussel
www.bouwverzoening.be

Bron: Habitos