Waar vandaan: Immo & bouwen > Aankoop onroerend goed > Aankoop onder BTW-stelsel

De aankoop onder BTW-stelsel

Wanneer je een nieuwe woning koopt, zal je in plaats van registratierechten (10 %) de BTW (21 %) op de aankoopprijs dienen te betalen. Dit weliswaar alleen voor de waarde van de woning. Op de waarde van de grond zal je altijd registratierechten dienen te betalen.

Een woning wordt als ‘nieuw’ beschouwd tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin ze voor het eerst in gebruik werd genomen.

Voorbeeld: Wanneer je een woning koopt die de eigenaar op 5 mei 2004 in gebruik nam, dan zal deze als nieuw worden beschouwd tot 31 december 2006.

Louter wiskundig bekeken, is een aankoop onder BTW-stelsel 11 % duurder dan een gewone aankoop van een onroerend goed. Toch kunnen zowel koper als verkoper baat hebben bij deze BTW-procedure:
- De verkoper kan immers de BTW die hij betaalde bij de bouw van zijn woning terugvorderen
- Doordat de verkoper de betaalde BTW kan terugvorderen, kan hij een lagere verkoopprijs hanteren. Dit is dan weer in het voordeel van de koper.

Wanneer je een sociale woning aankoopt van een OCMW of huisvestingsmaatschappij, wordt een BTW-tarief van 12 % gehanteerd.

Bron: Habitos