Waar vandaan: Immo & bouwen > Aankoop onroerend goed > Extra kosten

Extra kosten

De aankoop van een woning of een grond brengt naast de koopprijs ook nog andere kosten met zich mee. Deze kosten zijn voor rekening van de koper van het goed.

Registratierechten
De registratiekosten in het Vlaamse Gewest bedragen 10 % of 5 % in het geval van een bescheiden woning. Dit lagere registratierecht moet je aanvragen bij het verlijden van de akte. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt (KI < 750 euro) krijg je teveel betaalde bedrag (100 %) terug gestort.
Naast het lagere registratierecht is er ook de mogelijkheid op een vrijstelling van registratierechten. Wanneer je een woning of bouwgrond (hoofdverblijfplaats) aankoopt, krijg je een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 12 500 euro. Dit betekent dus een besparing van 1 250 euro of 625 euro bij een ‘klein beschrijf’. Om van deze ‘korting’ te genieten, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • het moet gaan om een hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest
  • de hoofdverblijfplaats moet er worden gevestigd binnen 2 jaar of 5 jaar (sinds 01/01/05) in geval van een bouwgrond
  • tot slot mag je geen ander onroerend goed in volle eigendom bezitten

Wie al een onroerend goed bezit, kan de meeneembaarheid van de registratierechten inroepen (max 12 500 euro), door verrekening of teruggave – wanneer de hoofdverblijfplaats wordt verkocht na de aankoop van een nieuw onroerend goed. Ook in dit geval gelden enkele voorwaarden:

  • de aankoop van het onroerend goed moet gebeuren door een natuurlijk persoon
  • beide onroerende goederen moeten in het Vlaamse Gewest liggen
  • er mag niet meer dan 2 jaar verstrijken tussen de aankoop en verkoop
  • de hoofdverblijfplaats moet er gevestigd worden binnen de 2 jaar of 5 jaar (sinds 01/01/05) in geval van een bouwgrond

De verrekening kan vanzelfsprekend niet hoger uitvallen dan de registratie verschuldigd op de tweede aankoop. Je betaalt minder of geen registratierechten op de aankoop, maar kan geen registratierechten terug betaald krijgen wanneer het onroerend goed goedkoper is.

Ereloon van de notaris
Het ereloon van de notaris wordt vastgesteld aan de hand van een wettelijke ereloonschaal of barema.
Een precieze berekening van de notariskosten vind je op www.notaris.be

Diverse kosten
Naast het ereloon heeft de notaris ook nog tal van andere kosten gemaakt tijdens zijn opzoekwerk voor de verkoop. Dit onder meer voor zegels die hij moet aanbrengen, kosten voor de hypotheekbewaarder,…

Bodemattest
Een andere kost in deze rubriek is het bodemattest. Sinds 1 oktober 1996 is dit een document dat verplicht dient afgeleverd te worden bij de verkoop van een onroerend goed. Zonder bodemattest is de overeenkomst nietig.
Het is de verkoper die het bodemattest moet aanvragen. Er kan afgesproken worden dat deze kost wordt doorgerekend aan de verkoper. In normale gevallen kost het bodemattest 25 euro.

Indirecte kosten
Verlies in het financiële plaatje ook de indirecte kosten niet uit het oog. Wanneer je de woning van een vastgoedmakelaar koopt, dient deze ook vergoed te worden voor zijn bemiddeling. In de praktijk zal deze kost in de verkoopprijs ingecalculeerd zijn.
Meestal wordt bij een verkoop ook de onroerende voorheffing verrekend tussen de koper en verkoper. Die verrekening gebeurt in functie van de bezitsduur van de woning of grond gedurende het lopende kalenderjaar.
In principe is de onroerende voorheffing verschuldigd door diegene die eigenaar is van het onroerend goed op 1 januari van het inkomsten- of het kalenderjaar. Bij een verkoop is de eigenaar maar een bepaald deel van het jaar eigenaar van de woonst. Vandaar dat er een verrekening van de onroerende voorheffing kan gebeuren.

Bron: Habitos