Waar vandaan: Immo & bouwen > Aankoop onroerend goed > Taak van de notaris

De taak van de notaris

Na het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst verricht de notaris heel wat opzoekwerk om het publieke belang en het belang van zijn klant te vrijwaren. Zo krijgen de partijen de zekerheid dat de overdracht bij het ondertekenen van de authentieke akte correct verloopt.

Herkomst van eigendom
Tijdens zijn speurwerk gaat de notaris onder meer de ‘herkomst van eigendom’ na. Op die manier kan vermeden worden dat na het ondertekenen van de akte eensklaps nog een ander eigenaar opduikt die rechten doet gelden op uw nieuwe goed.

Dertigjarig onderzoek
Met het ‘dertigjarig onderzoek’ gaat hij na of er nog een hypotheek of erfdienstbaarheid op het onroerend goed rust. De naam dertigjarig onderzoek verwijst naar de limitering tot 30 jaar van een hypothecaire inschrijving. Na deze tijd vervalt een dergelijke inschrijving.

Fiscale onderzoek
Tijdens het ‘fiscale onderzoek’ vergewist de notaris zich ervan dat er dat de huidige eigenaar(s) geen schulden meer hebben. Dit om te voorkomen dat het pas verworven goed onder uw neus verkocht wordt door de fiscale administratie.

Bodemattest
Verder vraagt hij het ‘bodemattest’ op bij OVAM. Dit document moet sinds 1996 verplicht worden voorgelegd bij de verkoop van een onroerend goed. Op die manier wordt de koper op de hoogte gebracht van eventuele vervuiling. Enkel wanneer er in het verleden vervuiling werd vastgesteld door OVAM wordt dit in het attest vermeld. Zonder bodemattest is de verkoopovereenkomst nietig.

Stedenbouwkundige aspecten
Tot slot gaat de notaris nog na of het onroerend goed op stedenbouwkundig vlak in orde is. Zijn er bijvoorbeeld geen bouwovertredingen begaan? Staat en bekwaamheid
De notaris kijkt na of iedereen bekwaam is om de akte te tekenen en zorgt indien nodig voor de nodige machtigingen. Bij een verkoop door personen die onder voorlopig bewind zijn geplaatst is bijvoorbeeld een machtiging van de Vrederechter nodig.
Hij zorgt er voor dat de juiste personen de akte tekenen; bij echtgenoten gehuwd onder algemene gemeenschap bijvoorbeeld moeten steeds de beide echtgenoten tekenen.

Voorkooprechten
Er zijn meer dan 10 voorkooprechten in Vlaanderen. Als een perceel in een door de Minister erkend bijzonder gebied inzake de Vlaamse Wooncode ligt, of in een door de Minister erkend natuurgebied waarvoor een voorkooprecht geldt, zal dit eerst moeten aangeboden worden aan de instanties in wiens voordeel het bestaat; daarvoor zorgt de notaris. Dit is bijvoorbeeld ook het geval als landbouwgrond verkocht wordt die verpacht is. In dit geval heeft de pachter een voorkooprecht.

Fiscale voordelen
De notaris zorgt ervoor dat de registratierechten aan de fiscus worden doorgestort; hij is daarvoor persoonlijk aansprakelijk tegenover de staat. Maar tegelijkertijd zal hij er ook voor zorgen dat je niet meer betaalt dan nodig. De notaris zal wanneer mogelijk verminderde tarieven (klein beschrijf) toepassen of de meeneembaarheid of abbatement inzake registratierechten laten gelden, enz...

Na het voltooien van de deze onderzoeken roept de notaris de partijen samen om de authentieke akte te laten verlijden. Dit is maximum vier maanden na het ondertekenen van het compromis.
Na het voorlezen en tekenen van de akte, wordt het resterende koopbedrag – er is normaliter al een voorschot van 10 % betaald - vereffend met de koper. Ook worden de aktekosten betaald aan de notaris. Dit gebeurt met een gewaarborgde bankcheque die je op voorhand dient aan te vragen bij jouw bankkantoor.
Na het voltooien van de deze onderzoeken roept de notaris de partijen samen om de authentieke akte te laten verlijden. Dit is maximum vier maanden na het ondertekenen van het compromis.Na het voorlezen en tekenen van de akte, wordt het resterende koopbedrag – er is normaliter al een voorschot van 10 % betaald - vereffend met de koper. Ook worden de aktekosten betaald aan de notaris. Dit gebeurt met een gewaarborgde bankcheque die je op voorhand dient aan te vragen bij jouw bankkantoor.Na het voltooien van de deze onderzoeken roept de notaris de partijen samen om de authentieke akte te laten verlijden. Dit is maximum vier maanden na het ondertekenen van het compromis.Na het voorlezen en tekenen van de akte, wordt het resterende koopbedrag – er is normaliter al een voorschot van 10 % betaald - vereffend met de koper. Ook worden de aktekosten betaald aan de notaris. Dit gebeurt met een gewaarborgde bankcheque die je op voorhand dient aan te vragen bij jouw bankkantoor.

Bron: Habitos