Waar vandaan: Mailgroepen > Aanmelden

Aanmelden Vriendinnenclub

De gewenste mailgroep: Vriendinnenclub

Naam: Vriendinnenclub
Beschrijving: In deze groep kunnen vrouwen met elkaar mailen over allerlei dingen des levens, nét wat vrouwen met elkaar bespreken.
Gemiddeld: 40 e-mails per dag in mailgroep Vriendinnenclub (gemeten over laatste 14 dagen)

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de geldende regels.