Waar vandaan: Toerisme > Kunststeden > Mechelen > Informatie

Kunststeden > Mechelen

Promoties & reserveren
Bezienswaardigheden
Belangrijke informatie
Reisverhalen

 

Mechelen, tussenstation tussen Brussel en Antwerpen, maar historisch gezien een belangrijke Belgische stad. Wist u dat eerste trein op het Europese vasteland tussen Mechelen Brussel reed, en dat de stad meer historische gebouwen telt dan de meeste andere Belgische kunststeden?

Men kan zich maar een beeld vormen van de schoonheid en de historische gebouwen in de stad als men haar geschiedenis kent. Een overzicht van de geschiedenis van de stad:

tot 400 v.Chr. In de periode van de La Tènecultuur/Ijzertijd zijn de Nerviërs hier gevestigd. Ze drijven handel en cultiveren de akkers.

tot eind 4e eeuw Op de westelijke oever van de Dijle (Korenmarkt) ontstaat een embryonale Gallo-Romeinse woonkern. Op dit hoger gelegen deel is er minder gevaar voor overstromingen. Er wordt een degelijk wegennet uitgebouwd.

Vanaf 4e eeuw De Franken/Merovingers overheersen. De ooit bloeiende handelscontacten verflauwen, het wegennet degenereert, de akkerbouw vermindert.

Midden 8e eeuw De heilige Rombout, een missionaris van Ierse afkomst die in Mechelen werkzaam was, bekeert de bevolking van deze streek en sticht een nederzetting op de oostelijke oever van de Dijle.

9e eeuw Na de versnippering van het rijk van Karel de Grote maakt Mechelen - samen met het hele gebied ten oosten van de Schelde – deel uit van het hertogdom Lotharingen binnen het Heilig Rooms Rijk. Er volgen spanningen en conflicten door het streven naar autonomie.

10e-13e eeuw Het Sint-Romboutskapittel wordt gesticht. Het oefent een niet te onderschatten invloed uit op de stadsontwikkeling. Talrijke religieuze orden komen zich binnen de Mechelse muren vestigen. Na het ontstaan van het hertogdom Brabant blijft Mechelen een Luikse enclave tot in de 14e eeuw. In 1333 wordt de heerlijkheid Mechelen verkocht aan het graafschap Vlaanderen en door huwelijk verenigd met Brabant. In deze tijd (13e en begin 14e eeuw) bloeit de lakennijverheid.

eind 14e eeuw Na de dood van Lodewijk van Male en het huwelijk van Margareta van Male met de Bourgondische hertog Filips de Stoute komt Mechelen onder het gezag van de Bourgondiërs.

1473 Karel de Stoute richt het opperste gerechtshof der Nederlanden in Mechelen op.

1477 Karel de Stoute sterft. Zijn weduwe Margareta van York kiest Mechelen uit als haar verblijfplaats. Zijn dochter Maria van Bourgondië trouwt met Maximiliaan I van Oostenrijk. Ze sterft 5 jaar later door een jachtongeval. Haar zoon Filips de Schone volgt haar op onder het regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk. Hij en zijn zus Margareta worden opgevoed door hun stiefgrootmoeder Margareta van York.

1506 Het opperste gerechtshof “De Grote Raad van Mechelen” wordt heropgericht. In datzelfde jaar sterft Filips de Schone. Maximiliaan benoemt zijn dochter Margareta van Oostenrijk tot landvoogdes. Zij resideert in Mechelen. Troonopvolger Karel (de toekomstige Keizer Karel) bevestigt haar later in het ambt.

1530 Margareta van Oostenrijk sterft. Het hof verhuist van Mechelen naar Brussel.

1546 Een groot deel van de stad brandt uit na de ontploffing van de Zandpoort (200 doden), waar buskruit was opgeslagen.

1555 Na de troonsafstand van Keizer Karel volgt zijn zoon Filips II hem in de Nederlanden op. Hij voert de titel “Koning van Spanje” en laat in de Nederlanden aartshertogen regeren.

1559 De Kerk wordt gereorganiseerd. Mechelen wordt aartsbisdom.

1566 Ook Mechelen ontsnapt niet aan de Beeldenstorm: protestanten vernielen kerkinterieurs.

1572 Spaanse troepen plunderen Vlaanderen en ook Mechelen (Spaanse furie).

17e eeuw Een periode van relatieve rust. Mechelen wordt een centrum van kant en goudleer. Lucas Faydherbe creëert barokke beeldhouwkunst.

Begin 18e eeuw Spaanse successieoorlog.

1713 De Vrede van Utrecht beslecht de Spaanse successieoorlog. De Zuidelijke Nederlanden komen onder Oostenrijks bewind en worden definitief van de Noordelijke gescheiden.

18e eeuw Onder de Oostenrijkers worden veel kloosterordes in Mechelen afgeschaft. Aanleg van de Leuvense Vaart.

Eind 18e eeuw Napoleon regeert.

Begin 19e eeuw Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden zijn voor korte tijd herenigd.

1830 Stichting van België.

1835 Eerste spoorverbinding op het Europese vasteland: Brussel-Mechelen!

19e en 20e eeuw De tapijten- en meubelindustrie bloeit.

WO I en II Mechelen lijdt zwaar onder de oorlogen en vooral de bombardementen van eerst de Duitsers, later de geallieerden. De stad wordt waarheidsgetrouw heropgebouwd.


 
 

Promoties & reserveren
Bezienswaardigheden
Belangrijke informatie
Reisverhalen

 

Bron tekst: InenuitMechelen