Een ongeval? Geen paniek!

Waar vandaan: Geld en werk > Optimaal verzekeren > Veilig de baan op > Go For Zero

Go For Zero

De Go For Zero-campagne van het BIVV is volop aan de gang. We wensen de initiatiefnemers zeer veel succes! Des te meer omdat België nog achterstand goed te maken heeft op gebied van auto-ongevallen...

België maakt vorderingen wat de verkeersveiligheid betreft: het aantal verkeersdoden daalde tussen 2000 en 2010 met 44%. Een dalende trend die tot dit jaar bleef aanhouden. Maar dit succes moet wel gerelativeerd worden. De doelstelling voorzien voor eind 2010 (een daling met 50%) werd ondanks de positieve trend niet bereikt. Nog veelzeggender is dat België meer verkeersdoden telt dan zijn buurlanden: jaarlijks 90 doden per miljoen inwoners, tegen 67 in Frankrijk en 39 in Nederland! Het Europese gemiddelde bedraagt 69 doden per miljoen inwoners. Het besluit van Benoît Godart, woordvoerder van het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV): "We hebben nog veel werk voor de boeg". Vandaar de lancering van de Go For Zero-campagne. Het is de bedoeling verder te gaan dan bewustmaking en ervoor te zorgen dat burgers, organisaties en bedrijven effectief tot actie overgaan.

Actie ondernemen tegen het aantal verkeersdoden

Wat kunnen we doen opdat autobestuurders zich niet zouden beperken tot goede bedoelingen, maar ook concreet actie zouden ondernemen? Go For Zero doet een poging door iedereen die het wenst een charter te laten ondertekenen waarin staat dat ze zich zullen inzetten voor een veiliger verkeer. Voor particulieren is dat het vermijden van bepaalde gedragingen, die niet zo gevaarlijk lijken, maar die jaarlijks wel ongevallen met doden en gewonden veroorzaken:

  • de toegelaten snelheid overschrijden (300 doden per jaar),
  • geen Bob aanduiden (200 doden per jaar ten gevolge van alcoholgebruik),
  • de kinderen niet verplichten hun gordel te dragen (100 doden per jaar), enz.
In het geval van bedrijven, zijn de maatregelen minder 'direct', maar mogelijk wel even doeltreffend. Vooral de grote ondernemingen kunnen een rol spelen op gebied van verkeersveiligheid. Dat kan bijvoorbeeld door zich ervan te verzekeren dat het rijgedrag van de werknemers verenigbaar is met het beleid van de onderneming. Het bedrijf 3M heeft bijvoorbeeld een intern reglement uitgevaardigd waarbij de werknemers niet mogen gsm'en aan het stuur, zelfs niet met een handenvrije kit. Andere factoren, zoals de staat van de vloot bedrijfswagens, de regels in verband met alcoholgebruik op het werk, de organisatie van de verplaatsingen... zullen een impact hebben op de verkeersveiligheid en dus ook op de werknemers en hun gezinnen.

Go for Zero: ik wil me engageren!

Deelnemen aan deze campagne is zeer eenvoudig: ga naar www.goforzero.be, klik op het charter en vul uw gegevens in. Daarna zult u alleen nog... uw beloften moeten nakomen en uw bijdrage leveren om het aantal verkeersdoden te doen dalen!

Bron: