Een ongeval? Geen paniek!

Waar vandaan: Geld en werk > Optimaal verzekeren > Veilig de baan op > Een ongeval? > Wat op vakantie?

Een ongeval? Geen paniek!

Wat op vakantie?

Een probleem op weg naar de vakantiebestemming, een auto-ongeval in het buitenland... Deze onvoorziene omstandigheden zijn te betreuren, maar ze zijn niet onoverkomelijk. Een goede voorbereiding kan u achteraf soms heel wat problemen besparen.

"Ik had deze vakantie in Spanje al een tijdje geleden geregeld", vertelt Marc, een ongelukkige toerist. "Na enkele dagen uitrusten in Vallcarca, besloot ik naar Barcelona te gaan om de stad te bezoeken. Toen gebeurde het: een andere autobestuurder, die geen voorrang verleende, reed op mij in. Ik was niet in fout, maar mijn groene kaart was sinds een week niet meer geldig. Ik beschikte niet over een aanrijdingsformulier en ik had niemand om me te informeren..." Een op zijn minst onaangename situatie, die Marc nochtans gemakkelijk had kunnen vermijden!

De groene kaart: uw paspoort voor een geruststellende vakantie

Om problemen te vermijden, moet u nagaan of uw groene kaart nog steeds geldig is. Is dat niet het geval? Dan bent u misschien doodeenvoudig niet of niet meer verzekerd, waardoor u ernstige administratieve en financiële problemen riskeert. Op de groene kaart, vindt u de afkortingen van de landen waar u gedekt bent door uw verzekering. Staat de naam van het land waar u naartoe gaat niet op de groene kaart, dan moet u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij om uw polis aan te passen. Is dat niet mogelijk, dan moet u informeren of het mogelijk is om aan de grens een verzekering af te sluiten voor de duur van uw verblijf.

In fout of in uw recht?

Om te weten wie in fout is, moet u de wetgeving kennen van het land waar u zich bevindt. Ook als u slachtoffer bent, zal uw schadevergoeding berekend worden in functie van wat datzelfde land voorziet. Die vergoeding kan bijgevolg lager zijn dan het bedrag dat u had gekregen als het ongeval in België gebeurd was.

Eerste reactie: het aanrijdingsformulier

Zorg ervoor dat u beschikt over een Europees aanrijdingsformulier, dat in Europa gewoonlijk gebruikt wordt, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Dit formulier zal het u bij een ongeval gemakkelijker maken! Het Europees aanrijdingsformulier is slechts in één taal opgesteld, maar het bevat altijd dezelfde rubrieken en het heeft steeds dezelfde structuur. Als u een ongeval hebt in het buitenland, volstaat het dit formulier in te vullen en het over te maken aan uw verzekeringsmaatschappij. Buiten de Europese Unie, is een telefoontje naar uw juridisch adviseur of uw verzekeringsmaatschappij zeker niet overbodig. Men zal u raad geven en erover waken dat uw rechten gevrijwaard blijven.

Moet u uw voertuig ter plaatse laten herstellen?

Alvorens uw voertuig te laten herstellen, raadpleegt u best uw verzekeraar, die de herstelling al dan niet zal toestaan. U kunt uw voertuig ook laten repatriëren. Deze dienst is echter niet in alle verzekeringspolissen inbegrepen.

De schadevergoeding

De meeste buitenlandse verzekeringsmaatschappijen hebben vertegenwoordigers in België. Na uw terugkeer in België, zal u dus niet moeten blijven telefoneren of mailen met de buitenlandse maatschappij. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF) beschikt over een databank, die u de mogelijkheid biedt het adres, het nummer van de verzekeringspolis, alsook de verzekeringsmaatschappij terug te vinden van de persoon met wie u een ongeval had in het buitenland. Het GMWF kan ook aangeven wie die maatschappij in België vertegenwoordigt. Ontvangt u geen reactie van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij, dan zal het GMWF u, onder bepaalde voorwaarden, zelf schadeloosstellen.

Auteur: Thomas Coucq, ViVio-journalist

Bron: