Verhuischecklist buitenland

Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dossier Verhuizen > Pensioen in het buitenland > Verhuischecklist buitenland

Verhuischecklist buitenland

Een internationale verhuis vraagt voorbereiding en planning.

Deze checklist kan je gebruiken in je verhuisdraaiboek.

Print onderstaande lijst af en vink elke taak af als je ze voltooid hebt. Met al je vragen kan je bij je verhuisbedrijf terecht.


3 maanden voor de verhuisdag

Huur opzeggen. Verstuur je opzegging per aangetekende brief naar de eigenaar
Informeer je internetprovider, telefoon- en kabelmaatschappij
Verzamel gegevens over het land en je nieuwe woonplaats
Noteer de maten van je nieuwe woning en teken een plattegrond uit
Advies inwinnen over importvoorwaarden en restricties rond wijn en alcoholische dranken
Wie zorgt voor het afkoppelen van elektrotoestellen (fornuis, wasmachine en droogkast) en verlichtingsarmaturen? Een woning bevat dikwijls heel wat ‘vaste' elementen die mee verhuisd moeten worden. Denk aan gordijnstangen of -kappen, handdoekstangen, vast tapijt, inbouwmeubilair. Plan vooraf wie wat losmaakt

 

1 maand vooraf

Verhuisdatum bevestigen
Voorwerpen die je niet langer nodig hebt van de hand doen
Paspoorten en identiteitskaarten op geldigheid checken
Verblijfs- en importvergunning regelen
Maak met je bank de nodige afspraken voor de verhuis naar een nieuwe bank of bankfiliaal in je nieuwe woonplaats
Opgebruiken van diepvriesvoeding en voorraden
Regel het transport van de huisdieren
Hebben je huisdieren de nodige vaccinaties dat het land van bestemming vereist? Vaak zijn er ook speciale medische certificaten nodig
Auto verkopen of de nodige regelingen treffen voor het overbrengen van de wagen conform de douanevoorschriften van het land van bestemming
Verzamel de nodige verhuisdozen
Begin de spullen in te pakken die je niet meer nodig hebt (winter-/zomerkleding, reserves, souvenirs, boeken, klassementen)
Nummer elke doos en duid meteen aan naar welke kamer de doos op zijn eindbestemming moet worden gebracht

 

2 weken vooraf

Verzekeringen afsluiten
Ziekenfonds inlichten
Arts inlichten. Zorg ervoor dat je beschikt over je medische dossier
Gemeentelijke diensten inlichten

 

1 week vooraf

Bezorg je telefoonnummer aan je verhuisteam. Zo ben je altijd bereikbaar wanneer je het huis verlaat
Het nieuwe buitenlandse adres en het eventuele tijdelijke adres bezorgen aan het verhuisteam
Afspraak sleuteloverdracht oude adres vastleggen
Familie, vrienden, buren en leveranciers inlichten over je nieuwe adres
Huiseigenaar/conciërge/syndicus inlichten
Trouwboekje en geboorteattesten bij elkaar zoeken
Afspraken maken voor stopzetten gas, water en elektriciteit en voor het opnemen van de meterstanden
Bibliotheekboeken binnenbrengen
Op het postkantoor de aanvraag regelen zodat briefwisseling automatisch naar het nieuwe adres wordt doorgezonden
Controleer of er niets achterblijft bij schoenmaker, droogkuis
Controleer of alle lockers (oa sportclub) leeg zijn

 

1 dag vooraf

Diepvriezer en ijskast ontdooien en leegmaken.
Vaatwasmachine, droogkast en wasmachine leeghalen
Meubels demonteren
Elektrische apparaten afkoppelen
Voldoende parkeerplaats voorzien voor de verhuiswagen

 

Verhuisdag

Zorg voor voldoende contant geld op zak
Meterstanden gas, water en elektriciteit laten opnemen
Waterleiding aftappen bij streng vriesweer
Maak een ronde door de woning en bespreek met je verhuisprojectleider wat er moet gebeuren, zodat hij op de hoogte is van eventuele speciale wensen of specifieke instructies
Informeer het verhuisteam over wat je bij aankomst op de nieuwe locatie eerst nodig hebt. Het team zorgt er dan voor dat die goederen als laatste worden geladen
Alles is ingeladen en het verhuisteam is vertrekkensklaar. Niets vergeten? Maak nog een laatste ronde om alles te checken

 

Na de verhuis

Eventuele verhuisschade controleren
Lege verhuisdozen wegbrengen
Aanmelden op het nieuwe gemeentehuis
Adres laten wijzigen op identiteitskaart
Adres laten wijzigen op rijbewijs
Nagezonden post ontvangen
Contact opnemen met het nieuwe bankkantoor
Checken of er na de verhuisdag geen bestellingen meer geleverd werden op het oude adres
Kennismaken met de nieuwe buren
Tijd voor een housewarmingparty!

 

Adreswijziging melden aan

Familie, buren, vrienden en kennissen Kabelmaatschappij tv
Collega's Postkantoor
Arts en tandarts Bank
Verzekeringsmaatschappijen Sportclubs
Verzekeringsmakelaars Vrijetijdsverenigingen
Elektriciteitmaatschappij Gemeentehuis
Watermaatschappij Bibliotheek
Gasmaatschappij Auto registratie
Internetprovider Kranten en tijdschriften
Telefoonmaatschappij Ziekenfonds

 


Bron:
Dockx Movers