Dossier Veilig Fietsen

Waar vandaan: Mobiliteit > Veilig Fietsen

Dossier Veilig Fietsen

Rekenmachine

De fiets is een ideaal middel om in beweging te blijven en zo de gezondheid op peil te houden. Ook op sociaal vlak is de fiets van goudwaarde. Mobiliteit en ontspanning zijn essentieel voor de levenskwaliteit en het welzijn. Toch is fietsen niet altijd evident.
De huidige verkeerssituatie vraagt een flinke dosis assertiviteit van de fietser. Door het toegenomen verkeer van de laatste jaren is de verkeerssituatie op vele punten extra moeilijk voor fietsers.
Door bewust en actief te fietsen kunnen er heel wat ongevallen voorkomen worden. Dit dossier biedt u tal van tips die de veiligheid en het plezier van de fietser ten goede komen.

Bron: Fietsersbond vzw