Recyclage en hergebruik - Dossier koelkasten en diepvriezers

Waar vandaan: Interieur en Inrichting > Dossier koelkasten en diepvriezers > Recyclage en hergebruik

Recyclage en hergebruik

De beknopte recyclagecyclus

 1. Aankoop van een nieuw toestel
  Bij aankoop van een nieuw elektr(on)isch toestel betaalt je een Recupel-bijdrage. Voor de huishoudelijke apparaten geldt een all-in bijdrage.

  Deze all-in bijdrage wordt aangewend om de inzameling, de sortering, het transport en de verwerking te bekostigen van de toestellen die worden teruggebracht naar het containerpark of naar de winkel op het moment van aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel. Een deel van de bijdrage gaat ook naar de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven,…).

  Voor alle professionele apparaten geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen. Deze administratieve bijdrage wordt gebruikt om de rapportering en de administratieve kosten te dekken. De kosten voor het transport en verwerking van de toestellen worden berekend op het moment dat het afgedankt toestel ter verwerking aangeboden wordt.

 2. Het afgedankte toestel
  In de loop van de tijd verouderen apparaten en worden ze onbruikbaar. Het komt er dus op aan om zich ervan te ontdoen op een ecologisch verantwoorde manier.

 3. De inzameling in praktijk

  Afhankelijk van de staat van het apparaat zijn verschillende oplossingen mogelijk:

   • Het toestel is herbruikbaar. Overhandig het aan een hergebruikcentrum. Na een opknapbeurt wordt het toestel dan verkocht aan een verminderde prijs.
   • Indien het toestel niet meer werkt, breng het dan naar een containerpark.
   • Bij aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel kanje het oude toestel ook aan de winkelier overhandigen.
 4. De sortering

  De apparaten worden gesorteerd in 6 fracties:

   • koel- en vriesapparaten, die freon- (CFK's) en andere schadelijke gassen/oliën bevatten
   • andere grote huishoudelijke apparaten (wasmachines, vaatwassers, droogkasten, kookfornuizen, ...)
   • beeldbuishoudende computer- en televisieschermen
   • overige apparaten (gsm, strijkijzer, video, verlichtingstoestel,…)
   • gasontladingslampen
   • rookmelders
 5. De verwerking
  De apparaten worden op een ecologische manier ontmanteld, gedepollueerd en verwerkt in gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.

 6. Een nieuw leven voor de materialen
  De herwonnen materialen (ferrometalen, non-ferrometalen, plastics en glas) worden gebruikt om nieuwe producten te vervaardigen.

Hergebruik

Een kringwinkel zamelt afgedankte, maar nog bruikbare goederen in. De goederen worden gesorteerd, eventueel hersteld en voor een zacht prijsje opnieuw verkocht. Sommige kringwinkels zamelen alle huishoudelijke goederen in via containers of huis-aan-huisophaling en verwerken en sorteren ze in hun eigen atelier. Voor deze activiteiten moeten ze voldoen aan strikte wettelijke voorwaarden en erkend zijn door de OVAM. De lijst van alle centra vind je via www.kringloop.net.

Goederen die nog bruikbaar zijn, horen niet thuis op de afvalberg. De kringwinkels zijn de ideale bestemming voor je oude maar nog bruikbare spullen. Koelkasten jonger dan 10 jaar komen hiervoor zeker in aanmerking. Je brengt ze naar één van de winkels of naar een containerpark of je laat ze afhalen met de ophaaldienst.
 

Bron: Recupel
  Spaar uw energie