Verwerking - Dossier koelkasten en diepvriezers

Verwerking

verwerkingAfgedankte toestellen worden verwerkt met het oog op milieubehoud. Eenmaal opgehaald door Recupel, worden ze naar verwerkingsbedrijven gebracht waar ze op een ecologische manier worden ontmanteld, gedepollueerd en verwerkt.

De etappes van de verwerking

 1. De ontmanteling
  De apparaten worden hoofdzakelijk manueel ontmanteld in de verwerkingsbedrijven: batterijen, lampen, kabels, elektronische componenten worden verwijderd. Onderdelen die schadelijke stoffen bevatten zoals asbest, kwik (in kwikschakelaars) en PCB's (in condensators) worden met zorg verwijderd om vervolgens op een ecologische manier verwerkt te worden in gespecialiseerde installaties.

 2. De verbrijzeling
  Na de ontmanteling, worden de overblijvende kasten verbrijzeld.
  Met behulp van verschillende geavanceerde technieken worden de materialen gescheiden: ferrometalen, non-ferrometalen (koper, lood, aluminium, zink, …), glas en verschillende soorten plastics zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS).

 3. De verwerking van verontreinigende elementen

  Afhankelijk van het type worden verontreinigende stoffen vernietigd door verbranding (dat is het geval voor PCB's en CFK's) of opnieuw gebruikt (zoals kwik, oliën en inktpatronen).

 4. Een nieuw leven voor gerecycleerde materialen

  Herwonnen materialen (ijzer, non-ferrometalen, plastics en glas) worden gebruikt om nieuwe producten te maken. Hierdoor worden heel wat energie en nieuwe grondstoffen uitgespaard.

 5. De energievalorisatie
  Het is niet altijd mogelijk om materialen opnieuw te gebruiken. Bepaalde types plastics en mineralen worden gebruikt als brandstof in cementfabrieken. Verbranding met opwekken van energie is een interessante valorisatiewijze en een nuttig middel om de hoeveelheid te storten afval te beperken. Verbranding zonder energierecuperatie en storten worden maximaal vermeden.

Recyclagedoelstellingen

De objectieven in de Milieubeleidsovereenkomsten betreffende de verwerking en het hergebruik van materialen, zijn ambitieus. Voor de ferro- en non-ferrometalen bedraagt de recyclagedoelstelling 95%; voor kunststoffen is het 50% maar met een nuttige toepassing van 100% (energievalorisatie en materiaalrecyclage). Daarnaast werden ook globale recyclage-objectieven vastgelegd: 80% voor de grote apparaten en 70% voor de overige apparaten.

VerwerkingEen gespecialiseerde verwerking voor een aantal toestellen

 • Klein elektro en informatica-apparatuur

Bij de kleine toestellen is de demontage vrij eenvoudig. Batterijen worden verwijderd uit de toestellen, kabels en kleine lampjes worden eruit gehaald.
Ook bij het informaticamateriaal worden de kabels verwijderd, haalt men de batterijen uit de computers en de inktpatronen uit de printers.
Alle elektronische componenten worden opzij gelegd.

 • Tv- en computerschermen

Schermen krijgen een aparte verwerking omdat ze zware metalen bevatten. Enerzijds bevat het glas lood en anderzijds is de binnenkant van de beeldbuis bedekt met een lichtgevend metaalpoeder.
Schermen worden manueel gedemonteerd. De houten of plastic structuur wordt ontmanteld, het elektronische gedeelte wordt verwijderd en de beeldbuis wordt er behoedzaam uitgehaald.

 • Koelkasten en diepvriezers

Een groot aantal oude koeltoestellen bevatten nog freongas (of CFK's) in het isolerende schuim binnenin de wanden en/of in de koelvloeistof. Dit gas is niet schadelijk voor de mens, maar tast de ozonlaag aan. Koelkasten en diepvriezers moeten dus ontdaan worden van deze schadelijke gassen. Olie en gas worden uit de compressor gehaald. Vervolgens wordt het koelgas gescheiden van de olie. Om het freongas in het isolatieschuim te recupereren, wordt het schuim vacuüm verbrijzeld en omgezet in poeder. Op die manier kan het CFK-gas dat vrijkomt, opgevangen worden. Na de verbrijzeling krijgen de gerecupereerde materialen een aparte behandeling voor een optimale verwerking.

Een nieuw leven voor de materialen

Na de verwerking worden de gerecupereerde materialen opnieuw grondstoffen. Ijzer, koper, glas, of sommige plastics zijn secundaire grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt bij het produceren van nieuwe producten:

 • Ferro
De gerecupereerde ferrometalen worden gebruikt in de staalindustrie om er onder meer koetswerken voor auto's of containers mee te maken. Metalen verliezen nooit hun kwaliteit en kunnen tot in het oneindige gerecycleerd worden.

 • Glas
Gezuiverd verbrijzeld TV-glas kan weer zijn diensten bewijzen bij het produceren van nieuwe beeldbuizen voor televisietoestellen en computers.

 • Non-ferro
Koper, lood, tin, zink maar ook edelmetalen zoals goud, zilver, platina en palladium (in minuscule hoeveelheden aanwezig in bepaalde elektronische componenten) krijgen na zuivering en smelting een tweede jeugd. De gerecycleerde non-ferrometalen vinden we dan weer terug in hun traditionele toepassingen. Zo dienen ze bijvoorbeeld voor het maken van kabels en nieuwe elektronische componenten. Metalen verliezen nooit hun kwaliteit en kunnen tot in het oneindige gerecycleerd worden.

 • Plastics
Het gerecupereerde plastic wordt omgevormd tot fijne deeltjes, die gereinigd en gedroogd worden. Polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS) worden dan omgevormd tot korrels die een nieuwe kleuring ondergaan. Deze materialen zijn o.a. opnieuw bruikbaar in de auto- en meubelindustrie. Het recycleren van plastic is een moeilijke klus, omdat het gesorteerd moet worden per soort en per kleur. Daarom zijn voorwerpen in gerecycleerd plastic vaak van mindere kwaliteit.

 

Bron: Recupel
  Spaar uw energie